گرم کردن تجارت کارخانه تکنولوژی تکنولوژی

گرم کردن: تجارت کارخانه تکنولوژی تکنولوژی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار حوادث گروگان گیری در هتل بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران

میزان نوشت:روز پانزدهم اسفند ماموران پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان گروگان گیری در هتل بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران و ربودن یکی از مسافران قرار گرف

گروگان گیری در هتل بزرگ تهران

عبارات مهم : ایران

اعضای مهم باند آدم ربایی و گروگانگیری در هتل بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند.

میزان نوشت:روز پانزدهم اسفند ماموران پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان گروگان گیری در هتل بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران و ربودن یکی از مسافران قرار گرفتند. با حضور ماموران و تحقیق از عوامل هتل مشخص شد دو نفر با مراجعه به هتل با یکی از مسافران دیدار کرده و بعد از ان مرد مسافر دیگر در هتل دیده نشده است.

در ادامه ماموران متوجه شدند دو مرد جوان، مسافر هتل را به گروگان گرفته و در تماس با خانواده اش درخواست پول کردند.

گروگان گیری در هتل بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران

تیم های ویزه پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی توانستند رد گروگان گیران را در استان قزوین زده و جهت رهایی گروگان به آنجا مراجعه کردند.

سرانجام روز گذشته با شناسایی محل دقیق نگهداری گروگان، پلیس وارد عمل شده است و کرد مسافر را از چنگال گروگانگیران آزاد و یک نفر از اعضای باند را در همان محل دستگیر کردند.

میزان نوشت:روز پانزدهم اسفند ماموران پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان گروگان گیری در هتل بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران و ربودن یکی از مسافران قرار گرف

با توجه به اینکه احتمال فرار همدست یا همدستان مرد گروگان گیر وجود داشت، تحقیقات از متهم دستگیر شده است شروع شد.

مرد جوان در بازجویی ها مدعی شد به علت اختلاف حساب گروگان را به همراه همدستش از داخل هتل پایتخت کشور عزیزمان ایران ربوده و به مخفیگاه ارزش در قزوین انتقال یافته کرده اند. با اعترافات متهم بازداست شده،ساعتی بعد طراح مهم گروگان گیری در میدان آزادی پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسایی و دستگیر شد.

تحقیقات از دو متهم ادامه دارد.

گروگان گیری در هتل بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | مسافر | تحقیقات | مسافران | گروگانگیری | پلیس پایتخت | گروگان گیری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz