گرم کردن تجارت کارخانه تکنولوژی تکنولوژی

گرم کردن: تجارت کارخانه تکنولوژی تکنولوژی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اختلافات در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی قابل حل است / ظریف

محمدجواد ظریف صبح روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه هفتمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر اظهار کرد: کشورهای حوزه خزر با بخش اعظم پیش‌نویس کنوانسیون

اختلافات در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی قابل حل است / ظریف

ظریف: اختلافات در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی قابل حل است

عبارات مهم : ایران

محمدجواد ظریف صبح روز سه شنبه در نشست افتتاحیه هفتمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر اظهار کرد: کشورهای حوزه خزر با بخش اعظم پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر موافقند.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست با بیان این که برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر نشان از پایبندی 5 کشور به اصل گفت گو و تعامل هست؛ گفت وگوهایی که در سطح وزیران خارجه ادامه یافت و آخر به اجلاس سران منتهی شد افزود: چنین اهتمام جمعی تا کنون به برگزاری چهار دوره اجلاس روسای جمهور، هفت دوره مذاکرات وزیران امور خارجه، 49 دور گفت وگوهای گروه کاری و چندین نشست فوق العاده منجر شده است است.

اختلافات در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی قابل حل است / ظریف

وی یکی از بااهمیت ترین دستاوردهای این مذاکرات را امضای کنواسیون پایتخت کشور عزیزمان ایران و چندین پروتکل الحاقی زیست محیطی بیان کرد و گفت: امضای موافقت نامه همکاری های امنیتی، موافقت نامه حفاظت از منابع زنده آبی، موافقت نامه آب و هواشناسی و موافقت نامه مقابله با شرایط اضطرار در دریای خزر از دستاوردهای شاخص به شمار می رود. در حال حاضر نیز بیش از 12 موافقت نامه و پروتکل در حال مذاکره و نهایی شدن است.

ظریف دیگر دستاوردهای مذاکرات را تحکیم مبانی صلح و ثبات در این دریا، زیاد کردن روزافزون اعتماد و کم کردن دامنه اختلافات میان کشورهای ساحلی، گسترش تعاملات در زمینه دریانوردی و بندری، حمل و نقل و ترانزیت، همکاری ها در زمینه انرژی، امنیتی، مرزبانی، زیاد کردن سرمایه گذاری های یکسان و گسترش روابط میان اتاق های بازرگانی، برگزاری مانورهای امداد و نجات دریای، بازدیدهای متقابل ناوگروه های صلح و دوستی کشورهای ساحلی از بنادر یکدیگر، همکاری در حوزه جوانان، برگزاری مسابقه های ورزشی و برنامه های رسانه ای و فرهنگی دانست.

محمدجواد ظریف صبح روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه هفتمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر اظهار کرد: کشورهای حوزه خزر با بخش اعظم پیش‌نویس کنوانسیون

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: امروز با اعتبار چنین دستاوردهایی با افتخار اعلام می کنم همه کشورهای ساحلی بر حل پرسشها دریای خزر به وسیله خود، ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو خود جهت اقدام نظامی علیه یکدیگر، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه، انحصار دریانوردی زیر پرچم 5 کشور، تعیین عرض مناطق دریایی و بخش اعظم پیش نویس کنواسیون رژیم حقوقی خزر اتفاق نظر دارند.

ظریف اظهار کرد: استمرار این دستاوردها در پرتو احترام به مواضع همه طرف ها و اتخاذ رویکردی قابل دفاع در سطوح ملی، به عنوان مهم اساسی و موضعی منطقی، میسر خواهد شد. با چنین رویکردی موضع اصولی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در زمینه تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر، مبتنی بر اصول احترام متقابل، انصاف و همچنین توجه به شکل سواحل کشورها به عنوان یک عامل خاص و اثرگذار به شمار می رود. ما باور داریم اختلافات موجود در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی را می توان با تعامل زیاد و انعطاف متقابل همه طرف ها حل و فصل کرد.

رییس دستگاه دیپلماسی همچنین با توجه به تاثیر مهم موقعیت خطوط مبدا بر تعیین عرض آب های داخلی و سرزمینی گفت: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعتقاد دارد اصول انصاف و تناسب و عوامل مهمی مانند شرایط خاص در ترسیم خطوط مبدا باید مورد توجه قرار گیرد.

اختلافات در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی قابل حل است / ظریف

ظریف تاکید کرد: کشور عزیزمان ایران در زمینه حمل و نقل کالا، ترانزیت، انتقال انرژی نفت و گاز و همچنین دستیابی به آب های آزاد بین المللی، آمادگی کامل دارد تا به صورت متقابل و رعایت مقرار و منابع قانونی تسهیلات مورد نیاز جهت دسترسی کشورهای ساحلی دریای خزر از طریق قلمرو خود را، فراهم سازد. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در جهت مفهوم توسعه پایدار و همچنین کنوانسیون محیط زیست تهران، باور دارد همه طرف ها در تمامی پروژه ها و فعالیت های اقتصادی مثل اکتشاف، استخراج و انتقال منابع هیدروکربن، باید ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی که مورد توافق همه طرف ها قرار خواهد گرفت، متعهد به استفاده از فن آوری روز در بهره برداری و انتقال در دریای خزر باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: تاکید می کنم که تمام پروژه های طرح ریزی شده است مستقر در خشکی یا در آب که دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی فراسرزمینی باشند، نیازمند ارزیابی و بررسی جامع همه طرف ها است.

محمدجواد ظریف صبح روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه هفتمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر اظهار کرد: کشورهای حوزه خزر با بخش اعظم پیش‌نویس کنوانسیون

وی در ادامه با بیان این که آینده این پهنه آبی در گرو تصمیمات امروز ماست گفت: در چشم انداز پیشرو سه نشانه عمده را می توان با رویکردی دراز مدت و مبتی بر منافع ملت ها و نسل های آینده پی گرفت. اول این که بی تردید بااهمیت ترین و نخستین هدف، نهایی کردن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هست. در این کنواسیون کلیاتی همچون تعیین عرض مناطق دریایی و مقررات حاکم بر آن، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، دریانوردی، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، اوضاع نظامی، امنیتی، انرژی تحقیقات دریایی، ترانزیت، دسترسی به آب های آزاد و دسترسی از آب های آزاد، ساز و کار همکاری ها و تاسیس نهادهای دائمی آینده نگری شده است است.

ظریف خاطرنشان کرد: در مورد بسیاری از این موارد، اختلافات حل و فصل شده است و امیدواریم در این نشست در زمینه مباحث مورد اختلاف باقی مانده نیز با هماهنگی و ابتکار عمل جمعی به تفاهم نائل شویم. دوم این که نشانه ما، پیگیری مذاکرات و نهایی کردن دیگر اسناد همکاری های پنج جانبه است که امیدواریم با امضای این اسناد و اجرای تمام و کمال توافقات، همکاری ها ادامه یابد. سوم، گرچه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت بالایی برخوردار است ولی بی تردید نشانه غایی ما نخواهد بود. گسترش همکاری ها در حوزه های دیگر و به عبارتی ترسیم افق های تازه همگرایی چند وجهی، می تواند پایداری روابط دوستانه ما را تضمین کند.

اختلافات در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی قابل حل است / ظریف

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیشنهاد داد: هم وقت و به موازات نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تاسیس صندوق یکسان سرمایه گذاری، ایجاد پنچره واحد کمرگی، یکسان سازی تعرفه ها و رویه های گمرکی، همکاری مناطق آزاد و خاص اقتصادی، تاسیس شرکت های یکسان حمل و نقل، توسعه و تکامل روابط اجتماعی و فرهنگی، گسترش گردشگری، اعطای حداکثر تسهیلات جهت صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل روادید میان پنج کشور حوزه دریای خزر را در صدر مشورت ها و گفت وگوهای آتی قرار دهیم.

وی گفت: بی تردید اجلاس آینده سران کشورهای ساحلی دریای خزر در جمهوری قزاقستان، بستر مناسبی را جهت همگرایی افزون تر منطقه ای و فرصتی با ارزش جهت گفت وگو اطراف این پهنه آبی فراهم خواهد آورد. در حال حاضر نیز اسناد مهمی همچون موافقت نامه پیشگیری از حوادث، موافقت نامه همکاری های تجاری اقتصادی، موافت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل و پروتکل الحاقی به موافقت نامه امنیتی در دست مذاکره هستند و امیدوارم در اجلاس روسای جمهور در آستانه شاهد امضای این اسناد باشیم.

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | دریایی | دریای خزر | امور خارجه | وزیر امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz